ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

Κατηγορία: ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Dealership Management System “Autowin”

Ολοκληρωμένη λύση για εκθέσεις αυτοκινήτων, που περιλαμβάνει:

1 Εμπορική Διαχείριση

Η πρωτοποριακή και αξιόπιστη εφαρμογή «Εμπορική Διαχείριση», ανεπτυγμένη σε τεχνολογία αιχμής, εξασφαλίζει ταχύτητα, ευχρηστία και ασφάλεια δεδομένων για κάθε επιχείρηση του κλάδου των οχημάτων.

Βασικές λειτουργίες:

Η «Εμπορική Διαχείριση» αποτελεί μια προσιτή λύση για κάθε επαγγελματία του κλάδου των οχημάτων, που θέλει να μηχανοργανώσει την επιχείρηση του εύκολα, γρήγορα, απλά και οικονομικά. Περιέχει όλα όσα χρειάζονται για να εκτελεστούν οι καθημερινές εργασίες της επιχείρησης σας και πλήρη στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, αγορών, ειδών, πελατών και προμηθευτών. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι δεν χρειάζεται να επενδύσετε σε χρόνο και χρήμα για την εκμάθηση της εφαρμογής.

Μέσα σε λίγα λεπτά από την εγκατάστασή της, μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε αποτελεσματικά και προπάντων παραγωγικά.

2 MULTI BRAND (Πρόγραμμα Διαχείρισης Πολλαπλών Μαρκών)

Το πρόγραμμα παρακολουθεί διαφορετικές μάρκες αντιπροσώπευσης, για κάθε έκθεση αυτοκινήτων.

Έτσι έχουμε δυνατότητα διαχωρισμού ανά μάρκα:

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η εφαρμογή για εισαγωγή αυτοκινήτων είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα που οργανώνει, θέτει και αυτοματοποιεί διαδικασίες, παρακολουθεί και εξάγει αποτελέσματα για την επιχειρηματική δραστηριότητα εισαγωγής καινούριων αυτοκινήτων από εργοστάσια του εξωτερικού. Η εφαρμογή αυτή είναι το απαραίτητο μέσο για τη διαχείριση της εισαγωγής, κοστολόγησης, εκτελωνισμού, παραλαβής και πώλησης του αυτοκινήτου.

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή είναι πολυάριθμες. Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές :

4 Εμπορία καινούριων οχημάτων

Καρτέλα οχήματος

Αναλυτική καρτέλα στοιχείων οχήματος με παρουσίαση ανά μάρκα, μοντέλο, έκδοση και χρώμα. Επίσης παρουσιάζονται: βασικός εργοστασιακός εξοπλισμός, αξεσουάρ, πακέτα πρόσθετου εξοπλισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι ομάδες και οι οικογένειες των μοντέλων.

Στάδια πώλησης οχήματος

Αναλυτική διαχείριση των ενεργειών μέχρι την πώληση – παράδοση του οχήματος που περιλαμβάνει: Διέλευση, Προσφορά, Παραγγελία πώλησης, Τιμολόγηση, Ταξινόμηση, PDI

Αναλυτική καταγραφή παράπλευρων στοιχείων που αφορούν την πώληση του οχήματος

Δυναμική καταγραφή πολλαπλών στοιχείων που αφορούν την πώληση της μοτοσυκλέτας όπως, την ανταλλαγή με μεταχειρισμένου οχήματος, την χρηματοδότηση από οποιαδήποτε τράπεζα, την προστασία δανείου, την ασφάλιση του οχήματος, την επέκταση εγγύησης, και την προμήθεια μεσολάβησης

Παρακολούθηση διαδικασιών που αφορούν την έκθεση οχημάτων

Υποστήριξη όλων των ειδικών διαδικασιών στην έκθεση οχημάτων όπως: Test drives, Follow up πωλητών, Συμβόλαια δανείων

Μηχανογραφικά έντυπα έκθεσης οχημάτων

Μηχανογραφική έκδοση όλων των εντύπων στην έκθεση οχημάτων όπως: Προσφορά, Παραγγελία αγοράς, Παραγγελία πώλησης.

Τιμοκατάλογοι οχημάτων

Αναλυτικοί τιμοκατάλογοι οχημάτων με πληροφόρηση για: Καθαρή αξία, Τέλος ταξινόμησης, Φ.Π.Α, Φόρος πολυτελείας, Τιμή πώλησης, Έκπτωση – προμήθεια τόσο για το όχημα όσο και για τον πρόσθετο εξοπλισμό του.

Στάδια αγοράς οχήματος

Παρακολούθηση όλων των σταδίων μέχρι την παραλαβή του οχήματος που περιλαμβάνουν την: Παραγγελία αγοράς, Παραγωγή, Φόρτωση, Εκτελωνισμός, Παραλαβή, Τιμολόγηση – πληρωμή.

Πολυκριτηριακές και πολυεπίπεδες αναφορές για την έκθεση οχημάτων

Πολλαπλές αναφορές για την έκθεση των οχημάτων όπως:

5 Εμπορία Μεταχειρισμένων Οχημάτων

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο που οργανώνει, παρακολουθεί και εξάγει αποτελέσματα για τα τμήματα της επιχείρησης που ασχολούνται με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βοηθά δηλαδή στην οργάνωση και αυτοματοποίηση της δουλειάς των πωλητών, της γραμματείας πωλήσεων μεταχειρισμένων, του λογιστηρίου και της διεύθυνσης.

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελείται από δύο εφαρμογές :

I. Εφαρμογή διαχείρισης έκθεσης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Οι λειτουργίες που υποστηρίζει η εφαρμογή αυτή είναι πολυάριθμες. Αναφέρουμε τις πιο σημαντικές :

II. Εφαρμογή οικονομικής διαχείρισης – αποτελεσμάτων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Οι σημαντικότερες από τις λειτουργίες που υποστηρίζει αυτή η εφαρμογή είναι :

Το υποσύστημα εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων παρέχει ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες στην επιχείρηση που το λειτουργεί καθώς απευθύνεται κυρίως στο τμήμα πωλήσεων, που για κάθε εταιρεία αποτελεί το ζωτικότερο ίσως τμήμα από το οποίο γίνεται και άμεση εισαγωγή εσόδων. Το υποσύστημα λοιπόν, βοηθά το τμήμα αυτό να: