ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κατηγορία: ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STOCK - ΚΙΝΗΣΙΜΟ / ΑΚΙΝΗΤΟ

 

Πρόβλεψη Πωλήσεων-Πρόταση Παραγγελίας (ABC - PMC)

 

 

Η εφαρμογή λογισμικού αυτόματης πρότασης παραγγελίας, με υποστηριζόμενες αλγοριθμικά τις μεθοδολογίες της PMC και της ABC Analysis, αποτελούν την καρδιά της διαχείρισης της δραστηριότητας εμπορίας ανταλλακτικών. Η σωστή πρόταση παραγγελίας ελαχιστοποιεί το ακίνητο απόθεμα, μεγιστοποιεί τον δείκτη γυρίσματος αποθέματος και βελτιστοποιεί τον δείκτη εξυπηρέτησης πελατών.

Η εφαρμογή αυτόματης πρότασης αναπαραγγελίας της ACT A.E. υπολογίζει αυτόματα και προτείνει την καταλληλότερη ποσότητα για τη σωστή αναπλήρωση του αποθέματός σας. Οι παράμετροι στις οποίες βασίζεται το μοντέλο της πρόβλεψης είναι :

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους η εφαρμογή προτείνει αυτόματα την ποσότητα αναπαραγγελίας με δυνατότητα πολλαπλών φίλτρων εμφάνισης ειδών, όπως διάφορες κατηγοριοποιήσεις ειδών, αποθηκευτικούς χώρους και δραστηριότητες της επιχείρησης. Στην εμφανιζόμενη πρόταση παραγγελίας ο χρήστης μπορεί να δει την ανάλυση των κινήσεων του είδους ανά μήνα ώστε να αναπροσαρμόσει αν κρίνει αναγκαίο την προτεινόμενη ποσότητα.

Επίσης, σε περίπτωση που το είδος το προμηθεύουν πολλαπλοί προμηθευτές υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης των τιμών με την οποία το παρέχει ο κάθε προμηθευτής ώστε να επιλέξει ο χρήστης την πιο συμφέρουσα πρόταση τιμής.

Η λειτουργία της εφαρμογής αυτής παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν καθώς :