ΧΡΟΝΟΛΗΨΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

WORKFLOW – Χρονοληψία - Παραγωγικότητα

Η εφαρμογή λογισμικού WORKFLOW καλύπτει με τη λειτουργικότητα τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης να καταγράψει, να διαχειριστεί και τελικά να αξιολογήσει το χρόνο φυσικής παρουσίας και τον αντίστοιχο παραγωγικό χρόνο των εργαζομένων της. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εξυπηρέτηση των πελατών τους μετά την πώληση και έχουν ειδικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

Οι χρόνοι που μετρούνται από την εφαρμογή χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

 1. Χρόνοι φυσικής παρουσίας : οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν στην είσοδο και έξοδο των εργαζομένων από την επιχείρηση ή στην καταγραφή της απουσίας του εργαζομένου
 2. Χρόνοι έναντι εντολής εργασίας : οι χρόνοι αυτοί αντιστοιχούν σε παραγωγικούς, μη παραγωγικούς και νεκρούς χρόνους που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος κατά το διάστημα της φυσικής του παρουσίας. Οι παραγωγικοί χρόνοι μπορεί να είναι χρόνοι που χρεώνουμε και τιμολογούμε τον πελάτη ή χρόνοι που καλύπτει με εσωτερική χρέωση η εταιρεία και δεν επιβαρύνεται ο πελάτης.

 

Από την καταγραφή των παραγωγικών χρόνων και σε αντιδιαστολή με τον πρότυπο χρόνο που τιμολογούμε τον πελάτη προκύπτει ο δείκτης αποδοτικότητας. Από την καταγραφή των παραγωγικών χρόνων και σε αντιδιαστολή με τους χρόνους φυσικής παρουσίας προκύπτει ο δείκτης αποδοτικότητας.

Η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα αξιολογούν τον εργαζόμενο ή συνολικά το τεχνικό τμήμα της επιχείρησης και ουσιαστικά δείχνουν στην διοίκηση την βιωσιμότητα του τμήματος.

Οι λειτουργίες που καλύπτει η εφαρμογή WORKFLOW είναι :

 • Διαχείριση αρχείων παραμετροποίησης WORKFLOW
  • Διαχείριση αρχείου κατηγοριών παραγωγικού χρόνου
  • Διαχείριση κατηγοριών μη παραγωγικών χρόνων
  • Είδη αργιών και ημερολογιακή διαχείρισή τους
  • Είδη απουσιών εργαζομένων
  • Αρχείο εργαζομένων που μετέχουν στην εφαρμογή χρονοληψίας και αντιστοίχιση των τμημάτων και των τομέων στους οποίους ανήκουν.

 

 • Καταγραφή χρόνου φυσικής παρουσίας :
  • Καταγραφή εισόδου εργαζομένου
  • Ομαδική είσοδος εργαζομένων
  • Καταγραφή εξόδου εργαζομένου
  • Ομαδική έξοδος εργαζομένων
  • Χρέωση απουσίας εργαζομένου
  • Online παρακολούθηση του προσωπικού της επιχείρησης, σε τι κατάσταση βρίσκεται (παρουσία, απουσία, έξοδος)
 • Καταγραφή χρόνου τεχνικών έναντι εκτελούμενων εργασιών
  • Έναρξη εργασίας έναντι εντολής εργασίας
  • Λήξη εργασίας με χαρακτηρισμό της κατηγορίας παραγωγικού χρόνου
  • Καταγραφή χρόνου για πραγματοποίηση μη παραγωγικών εργασιών
  • Ομαδική διακοπή και λήξη ομαδικής διακοπής εργασιών όλων των εργαζομένων
  • Online παρακολούθηση του κάθε εργαζομένου που είναι εντός της επιχείρησης καθώς και το status στο οποίο βρίσκεται (ελεύθερος, εργάζεται σε εντολή εργασίας, εκτελεί μη παραγωγική εργασία….)

 

 • Πολυκριτηριακές και πολυεπίπεδες αναφορές της εφαρμογής WORKFLOW :
  • Ημερήσια φόρτιση τμήματος τεχνικής υποστήριξης
  • Ανάλυση χρονοληψίας ανά εργαζόμενο, ανά τμήμα και ανά τομέα με ανάλυση και συγκριτικά παραγωγικών, ανοιχτών ή κλειστών χρόνων, χρόνων φυσικής παρουσίας και χρόνων τιμολόγησης
  • Ανάλυση μη παραγωγικού χρόνου
  • Ανάλυση κλεισμένων εντολών εργασίας
  • Αναφορά ανάλυσης χρόνου τεχνικών

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

 • Με μια σειρά στρατηγικών κινήσεων και συνεργασιών και πάντα με γνώμονα την ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτουμε, επενδύσαμε και αναπτύξαμε πρωτοποριακές λογισμικές εφαρμογές, αποκλειστικά προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων από το χώρο των οχημάτων.

  Η ευελιξία των εφαρμογών μας, σε συνδυασμό με την συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία μας, έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελληνικής αγοράς, να έχουν εμπιστευτεί την οργάνωση των επιχειρήσεων τους στην ACT.

Δείτε Περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

 
 • home ACTAE
 • phone211 3009300 (9:00 - 17:00)
 • mailinfo@actae.gr
 • mapΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 367